Historia

L’origen de la nostra parròquia de la Mare de Déu dels Ángels, ve d’unas monges dites “ Dels Angels” de L’Orde de la Penitència de Sant Domènec, que any 1.561 se’Is va donar permís peredificar el convent en el lloc on hi havia una ermita coneguda com el “ Peu de la Creu ” Les monges van ser-hi fins 1.846.

Durant aquest període fou casa de correcció. Després hi van tornar fins que el convent fou incendiat durant els fets de la Setmana Tràgica. (1.909). Anteriorment el convent havia estat comprat per un comerciant que es deia Damiá Mateu, que va convertir-lo, en marxar les monges, en magatzem de l’empresa metalúrgica “Hispano Suiza” i de la seva fábrica de derivats del ferro. L’Església gòtica, que es conserva amb bastant bon estat, és on s’instal.laren les monges l’any 1.562, segons ens en parla el llibre de “ Coses assenyalades” de Joan Comes, que ens diu: com se mudaren les monges dels Angels Vells, que estaven fora del portal de Sant Daniel, extramurs de la ciutat, al Monastir que es deia del Peu de la Creu, del Raval de Barcelona. El 18 de març de l’any 1.562, —entraven les monges dels Àngels a la present ciutat, amb gran processó, en nombre de trenta sis, acompanyades de la cofradia dels corders, totes elles amb sos vels negres davant la cara, molt cobertes, i entorn d’elles alguns cavallers ¡ mercaders amb verges, perquè ningú no s’acostés a elles. Després seguiren els preveres del Pi que portaven el Santíssim.

L’Església d’aquest convent queda eregida canónicament en parróquia de la Mare de Déu dels Ángels, Pany 1.868, pel Bisbe Pantaleo Montserrat Navarro, fins que per decret del plorat bisbe Manuel Irurita i Almadoz, del 10 de desembre del 1.931, es disposa el trasllat i es marca la nova demarcació parroquial, instalant-se provisionalment a la capella de les Religioses Concepcionistes del carrer València, el dia 15 de generdel 1.932. El seu primer Rector fou un sacerdot natural de Caldes de Montbui, el Doctor Joaquim Delgé i Bueno.

El 14 d’agost del 1.947 ja s’esta col.locant la pedra clau de la cúpula, que pesa gairebé una tona, exactament 925 kilos. Per montar-la fa falta una bastida de 700 taulons, esmergant-s’hi 255 jornals en 36 dies, de tal manera que el cost, sense comptar-hi el desmuntar-la, ha arribat a la quantitat de 8. 430.- pessetes, xifra que fa posar les mans al cap al Dr. Delgé, que quedaria esmaperdut si sabes el que valdrien avui tan sols els 255 jornals, i que anota mol detalladament aquest fet del preu, perquè, diu, cuan els taulons siguin fora, no és capac ningú de poguer endivinar el treball i l’import que ha suposat la col.locació d’aquesta pedra.

El 13 de desembre del 1.948, finalitza la coberta de tot l’edifici.

El 3 de febrer del 1.950 s’ajusta la darrera rajoleta del paviment.

El 29 d’octubre del 1. 950, com ja hem dit, es beneeix i és obert al culte el nou temple parroquial. S’han gastat molts diners. Més de 4 milions de pessetes.

El dia 25 de desembre, del 1.956 (dia de Nadal) és consagrat l’altar del Santíssim pel bisbe Narcis Jubanay.

El 13 d’octubre del 1957. festa de la Mare de Déu del Remei, (festa a Caldes de Montbui) és beneit i inaugurat el gran finestral central de l’Església i l’Arquebisbe Dr. Modrego celebra un ofici de pontifical amb AS: ALTA En el finestral hi ha representats 26 sants a més tenen relació amb la nostra ciutat. En el centre la Verge Santíssima, amb dues santes filles de Barcelona: Santa Eulàlia ¡ Santa Maria de Cervelló. de Sants catalans hi són representats: Sant antoni M* Claret, Sant Salvador D’Horta, Sant Miquel dels Sants, Sant Sever, Sant Pacià, Sant Oleguer, Sant Josep Oriol, Sant Bonaventura de Barcelona i Santa Joaquina Vedruna. Hi ha també emblemes i escuts.

Recordem en la festa d’avui als sacerdots parroquials de fa vinticinc anys: Rector Joaquim Delgé Bueno, Beneficiat Joan Casanova Marquet; Adjunts: Pere Ruscalleda, Salvador de Moner, Josep Rodrigo, Ramón Martí, i Eduard Solé, que amb la junta d’edificació del temple i l’aportació dels feligresos, van poguer portar a terme la construcció d’aquest temple.

Com a conclusió diguem que el dia 18 de setembre del 1. 968, any del centenari de l’erecció canónica de la parròquia, un grup de feligresos visita el sant Pare Pau VI, conduïts pel qui des d’el 1.967 mena la nau parroquial Mn. Miquel Badosa.

És aquest breu resum de les dates importants, d’aquesta parròquia que ess agermana i ens conforta. Laus Deo.

29 d’octubre del 1.975. Parlament pronunciat a la sala del cinema de la parròquia, per en Josep Ma Galtés i Ratera, el vespre del dia del vint-i-cinc aniversari de la benedecció del norte temple.